– När vi pratar om rätt till heltid måste vi också ta med tanken på rätt till fritid, sade Anne-Marie Noppa, ombud för Kommunal Västmanland.
Förslaget gick igenom, helt utan debatt.

Delade turer innebär att en arbetsdag är uppdelad i minst två olika arbetspass och är vanligast inom äldreomsorgen. Men det förekommer också inom trafik och lantbruk samt handikappomsorgen.
Själva uttalandet skulle kongressen ta ställning till senare.

Under avsnittet arbetstider ville en motion att Kommunal skulle verka för att rätten till heltid skall ske lagstiftningsvägen. Men det sade kongressen nej till efter votering.