Kravet på hälsoundersökningar ställdes i flera motioner. Kongressen ställde sig bakom kravet på att de ska vara regelbundna.
Totalt fanns 13 motioner om arbetsmiljö, debatten uteblev dock.

Krav ställdes på att Kommunal ska verka för en bättre livsstil hos medlemmarna och befolkningen i övrigt. Kongressen gick på förbundsstyrelsens linje och slog fast att Kommunal ska ligga i framkant när det gäller hälso- och livsstilsfrågor. Men att det ytterst är varje individs ansvar att välja livsstil.

Bussförarnas arbetsvillkor lyftes i en annan motion. När arbetspasset börjar på ett ställe och slutar på ett annat ställdes krav på att restiden ska räknas in i arbetstiden och att Kommunal ska verka för detta i lag och avtal. Kongressen höll med förbundsstyrelsen som slog fast att det fanns ett lokalt avtal och att frågan ska bevakas i kommande avtalsrörelse.
Ombuden avslog däremot ett annat krav på att facket ska erbjuda rabatterade friskvård.

För att hjälpa dem som har tunga lyft som sliter på axlar och rygg ställde en motionär krav på årlig kontakt med sjukgymnast och arbetsterapeut. Kongressen tog ställning för att arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och att förebygga ohälsa. Och att det finns ett arbetsmiljöavtal med kommuner och landsting som stärker rätten till företagshälsovård.

Kommunal Stockholms län vill att skyddsombudets roll ska stärkas i arbetsmiljölagen och att Kommunal ska verka för detta genom facklig-politisk samverkan. Förbundsstyrelsen svarade att Kommunal samarbetar med LO om detta och verkar för fler avtal där skyddsombudens roll stärks. Ombuden sa ja till detta.