– Vi behöver en central projektgrupp som ger oss riktlinjer, en grupp som agerar. Jag tror att det är dags att Kommunal visar sina muskler och säter ner foten i barnskötarfrågan, sade Pia Norrlin, från avdelning Väst som fick igenom sitt tilläggsyrkande.

Flera ombud var uppe och pläderade för att rädda kvar barnskötarna i förskolorna. Det målades upp en ganska mörk bild av att barnskötarna är på väg ut i många kommuner.
Motionen om att endast barnskötare ska finnas på förskolan gick inte igenom men däremot alltså tillägget att förbundet ska inrätta en projektgrupp.
 

Kommunals nyvalde ordförande Annelie Hellander tog strid mot tilläggsyrkandet och framhöll att förbundet redan i dag jobbar med frågorna. Bland annat genom det branschråd som visserligen är på väg att försvinna, men som ändå fortfarande finns.
– Det behövs inget ytterligare beslut, sade hon.
Men Hellander, som själv är barnskötare i grunden, förlorade alltså sin allra första strid som ordförande.

Lite senare fick den nya projektgruppen en första arbetsuppgift, när kongressen fick med sig förbundsstyrelsen på ytterligare ett tilläggsyrkande om att förbundet ska verka för en kompetenshöjande insats som gör att kompetensen för barnskötarna höjs.
Motionen om att Kommunal ska verka för att utbildningsresurserna mellan förskollärare och barnskötare fördelas lika, gick inte igenom.