”Många är utslitna innan de fyllt 65, men för Kommunals medlemmar är det ekonomiskt omöjligt att gå i pension före 65 års ålder.” Så stod det i en av motionerna som Karin Jönsson från Kommunal Skåne talade för på kongressen. Men förbundsstyrelsen gick inte på linjen att arbeta för sänkt pensionsålder.

– Hälften av Kommunals medlemmar arbetar deltid, var fjärde av dem ofrivilligt. Ur pensionssynpunkt är det här förkastligt, förklarade Bodil Umegård, utredare på förbundet. Samtidigt måste heltidsarbetet vara rimligt ur arbetsmiljösynpunkt, man måste orka arbeta heltid. Men att sänka pensionsåldern kräver höjda pensionsavgifter. Vi kommer att behöva höja pensionsavgifterna ändå, eftersom allt fler äldre lever längre. Det finns också ett värde i att ha breda politiska överenskommelser om pensionssystemet som vi har i Sverige.
Kongressen gick på förbundsstyrelsens linje och avslog motionen.