Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen väljs på torsdag.