Anders Bergström, som sen 2004 varit tredje vice ordförande i Kommunal, omvaldes av kongressen och fick nu också titeln förbundskassör. Ingen annan var nominerad.

– Vi väljs som personer, men framför allt är vi ett team, förbundsledningen, förbundsstyrelsen och alla förtroendevalda. Tack för att jag fått förnyat förtroende!