– Kommunal har också lyckats få en av de bästa uppgörelserna vad det gäller bemanningsavtal, det är rakt och tydligt, säger ombudsman Susanne Gällhagen.

Avtalet är på två år för perioden 1 april 2010 – 31 mars 2012 och ger totalt 3,85 procent.
Inhyrning av tillfällig arbetskraft får bara ske under tid när det saknas före detta anställda som har företrädesrätt till återanställning.
– Avtalet känns bra. Utöver löneökningarna är vi mest nöjda med att ha avtalat om föräldralön samt skrivningen om inhyrning av arbetskraft, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn.

Lönerna höjs med 2,0 procent från den 1 april 2010 och 1,85 procent den 1 april 2011 och berör ca 1500 sotare, varav 700 är medlemmar i Kommunal.

Kort om avtalet

Brandskyddstillägget höjs till 19 kr/timme.
Vid andra tillfällen måste arbetsgivaren förhandla om inhyrning av personal enligt medbestämmandelagen.
Arbetstagare som är tjänstledig med föräldrapenning har rätt till föräldralön från arbetsgivaren om denne varit anställd i minst ett år, eller att anställningen fortsätter under minst tre månader efter tjänstledigheten. Föräldralönen är 10 procent av lönen.