Avtalet gäller 2 500 kommunalt anställda bussförare, spårvagnsförare och teknisk personal.
– Utöver löneökningarna är vi mest nöjda med att vi har fått en bra lösning vad gäller bemanningsfrågan. Det känns också viktigt att arbetsgivarens möjlighet att avbryta semester har tagits ur avtalet, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn.

Lönen fördelas individuellt med lägst 1,7 procent den från1 april 2010 och lägst 2,1 procent den 1 april 2011.  
Lägsta lön för heltidsanställd som fyllt 18 år ska uppgå till lägst 16 000 kronor från och med den 1 april 2010.
Lönen för den som fyllt 18 år och har yrkesgymnasieutbildning får lägst 17 000 kronor från och med den 1 april 2010.
Lönen för förare ska uppgå till lägst 19 000 kronor från och med den 1 april 2010. 

Vid ingen eller ringa lönesättning ska arbetsgivaren vidta åtgärder i form av en handlingsplan. Ringa lönesättning för 2010 är 150 kronor och för 2011: 200 kronor.
Föräldrapenningstillägget höjs till maximalt 150 dagar för barn födda efter den 1 april 2010.
Parterna har också tecknat avtal om hur inhyrning av arbetskraft ska hanteras. Blir man inte överens ska en skiljenämnd avgöra.