Han inledde med att tacka Ylva Thörn för de åtta år hon varit ISKA:s ordförande. Ett viktigt spår hon lämnar efter sig är principen 50-50, lika många kvinnor och män i styrelser och olika organ, i representation på konferenser och annat.

Peter Walldorf pekade på tre stora utmaningar för de offentliganställdas fackliga international, ISKA.
– Hur den offentliga välfärden ska betalas är en stor fråga, i allt för många länder tror man att man ska ”lösa” problem genom sänkta skatter. Den finansiella krisen har slagit hårt mot många offentligt anställda som fått se sina löner sänkta och pensionsåldern höjd. Det är framför allt i de nordiska länderna som människor fullt ut förstår poängen med skatten, de har upplevt hur viktig den offentliga välfärden är.
Peter Walldorf aktualiserade tanken på en global finansskatt.
– Den skulle motverka den skattekonkurrens som nu dränerar den offentliga sektorns ekonomi i olika länder.

Privatiseringarna är ett annat problem, fortsatte han. Regeringar och kommuner tror att de kan spara genom att privatisera.
– Men vi kan nu se att kommuner tar tillbaka verksamheter i egen regi. Det vi behöver mer av är samarbete och projekt mellan offentliga aktörer som kommuner, över nationsgränserna.
En tredje stor fråga för ISKA är de osäkra arbetsvillkor som migrationen för med sig, förklarade Peter Walldorf.
– Det här är en mycket utsatt grupp och här måste vi arbeta för att de ska få anständiga arbetsvillkor, det är en verklig utmaning för ISKA.
Hur går det nu med kvinnorepresentationen när Ylva Thörn slutar?
– Vi kommer att fortsätta bevaka att vi får en representation som speglar medlemskåren. Det finns nu en medvetenhet om att det är 50 – 50 som gäller i ISKA, det påverkar också och sätter press på de organisationer som ingår i ISKA.

När Ylva Thörn nu lämnar ordförandeskapet i ISKA kommer hon att efterträdas av Dave Prentis, ordförande i det brittiska fackförbundet för offentliganställda, Unison.