Det beslöt kongressen efter en debatt där flera ombud var engagerade. Därmed bibehålls den ordning som gällt sedan tidigare.