– Det är klart som ögat att våra studerandemedlemmar som vi en gång har värvat inte ska behöva avsluta medlemskapet när de söker arbete, sade Susanne Dahlqvist, ombud för Stockholms län.
Och hon och Håkan Nilsson från Västerbotten fick med sig kongressen på att bifalla en motion som utvidgar studerandemedlemskapet till att gälla även efter att studierna avslutats.
Men det ska inte längre vara gratis utan dessa medlemmar ska få betala grundavgiften (i dag 81 kronor). Samma avgift som arbetslösa medlemmar betalar.

Förbundets tredje vice ordförande Anders Bergström försökte förgäves att få kongressen att avslå förslaget.
– Vår organisationsgrad är snart nere på 70 procent. Låt oss fokusera våra resurser på rätt saker, sade Anders Bergström, som varnade för mycket krångel ute i avdelningar och a-kassor att hålla reda på vilka som har fått jobb och inte.
Rätt till gratis studerandemedlemskap har elever på Omvårdnadsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Naturbruksgymnasiet.  Det var mycket nära att kongressen utvidgade det medlemskapet till att gälla alla gymnasieelever som riktar sig till Kommunals yrkesgrupper. Men med en rösts övervikt blev det avslag på motionen.

Även frågan om fortsatt studerandemedlemskap efter studiernas avslutande ledde till votering och rösträkning, men där förlorade alltså förbundsstyrelsen med röstsiffrorna 94-99. Fyra personer avstod att rösta och fyra var inte närvarande.