– Det finns ingenting som är viktigare för att nå jämställdhet än rätten till heltid. Vi ser fram emot Monas anförande och ett besked om att heltider blir norm om höstens val går vår väg, sade Ylva Thörn och syftade på S-ledaren Mona Sahlins tal senare på kongressens första dag.

Ylva Thörn fäste knappt någon uppmärksamhet alls på att hon nu efter 14 år som Kommunals ordförande, lämnar posten om bara ett par dagar. Det känns speciellt, sade hon, men tillade snabbt:
– Stafetten går vidare, arbetet går vidare, vårt viktiga fackliga uppdrag tar aldrig slut.
Hon uppehöll sig en stund vid det nyss tecknade avtalet med Sveriges Kommuner och Landsting.
– Det är med stolthet och glädje jag konstaterar att vi kan lägga ytterligare två år till de tidigare åren med ökning av medlemmarnas reallöner.

Särskilt nöjd, förklarade Ylva Thörn, är hon med att parterna beslutat inrätta ett jämställdhetsråd. Hon framhöll också kvinno- och jämställdhetspotterna i själva löneavtalet.
– Vi har tagit klara steg framåt för att stärka de kvinnodominerade yrkena som finns på hela arbetsmarknaden.