LO:s jurist Claes–Mikael Jonsson är nu på ILO:s stora arbetsmöte i Genève som ska pågå i tre veckor. Samtidigt förbereder han den anmälan som ska lämnas till ILO:s expertkommitté som består av arbetsrättsjurister från hela världen.
– Vi anmäler Lavallagen för att Sverige inte bara har förpliktelser mot EU utan också mot ILO. Lavallagen tar ensidigt hänsyn till EU–rätten. ILO–rätten erkänner inte begränsning av stridsåtgärder på grund av företagsekonomiska hänsyn, säger Claes Mikael Jonsson.

Lavallagen drevs igenom av den borgerliga regeringen sedan EU–domstolen fällde Byggnads blockad av ett skolbygge i Vaxholm där entreprenören vägrade att teckna svenskt kollektivavtal för inhyrd lettisk arbetskraft.
Nyligen fällde ILO:s expertkommitté ett fall som liknar Lavalkonflikten. Det brittiska pilotfacket Balpa hotade med strejk för att inte få sämre villkor när British Airways bildade ett franskt dotterbolag för att sköta flygtrafiken till USA.
Flygbolaget vände sig till brittisk domstol och begärde ett förbud mot strejken med hänvisning till bland EU–domstolens dom i Lavalmålet.
Dessutom hotade bolaget med att kräva 100 miljoner pund per strejkdag i skadestånd om stridsåtgärden genomfördes.

Balpa vågade då inte gå ut i strejk men gjorde en anmälan till ILO:s expertkommitté.  Den brittiska regeringen stödde flygbolaget och meddelade ILO att landet är skyldigt att följa EU–domstolens dom i Lavalmålet.
ILO:s expertkommitté anser dock att ruinerande hot mot fack står i strid med ILO–rätten som slår fast att fackförbund har fri förhandlingsrätt och konflikträtt.
Om också den svenska Lavallagen fälls blir motsättningen mellan EU–rätt och ILO–rätt än tydligare.