Hon tycker att alla som anställs ska visa utdrag ur belastningsregistret.
Avsikten är att minska antalet fall av stöld, våld och hot mot äldre.
Ewa Samuelsson tycker hemtjänstpersonalen har en viktig roll när det gäller att upptäcka brott mot gamla och se till att brotten anmäls. Äldre som utsatts för brott vill inte alltid berätta, eftersom de känner sig dumma för att de släppt in en okänd person.

Beslut om krav på registerutdrag kan fattas tidigast i höst.