Idag är det frivilligt att vara med i a-kassan. En del står utanför för att de inte tycker att de har råd att vara med, andra för att de inte tycker att de har någon nytta av att vara med.
Regeringen vill göra om a-kassan till en försäkring som alla måste vara med och betala till, på samma sätt som sjukförsäkringen.

Avgiften ska precis som idag vara olika hög beroende på risken för arbetslöshet, anser regeringen. Detta system är avsett att påverka lönerna.
– Man ska inte driva upp lönerna i sin bransch så mycket att branschen inte tål det. Då får man vara med och betala lite extra i avgift om man har hög arbetslöshet, sa folkpartiledaren Jan Björklund i en intervju i Ekot.

LO är mycket kritiskt till avgiftssystemet, och tycker inte att regeringen ska styra över lönerna.
– Vi kommer aldrig tillåta att de lägst avlönade får betala priset för arbetslösheten. Systemet med de orättvisa avgifterna till a-kassan måste skrotas, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin i ett pressmeddelande.
Också socialdemokraterna kritiserar förslaget. Sven-Erik Österberg, arbetsmarknadspolitisk talesperson, kallar avgiftssystemet för en ny skatt, som tas ut mest av dem som tjänar minst.

Regeringen har redan tidigare velat göra a-kassan obligatorisk, men inte genomfört det. Så sent som i april tillsatte regeringen en utredning om a-kassans framtid. Utredningen kommer inte att vara klar före valet.