Vårdbiträdet arbetade vid ett äldreboende. På egen begäran togs läkemedelsdelegationen ifrån henne eftersom hon efter en lång sjukskrivning för utmattningsdepression inte kände sig trygg med att dela ut medicin.
Efter en tid ville vårdbiträdet ha tillbaka läkemedelsdelegationen men ansvariga chefer tog ingen hänsyn till detta.

Det avslöjades att vårdbiträdet ändå delade ut medicin och då skrev en kollegas signatur i medicinlistan. Vårdbiträdet och Kommunal menar att detta var på grund av personalbrist och omsorg av patienterna.
Kommunen avskedade vårdbiträdet med motiveringen att patientsäkerheten äventyrats på grund av vårdbiträdets agerande. Det spelar enligt kommunen ingen roll att ingen av åldringarna som fått medicin av vårdbiträdet har kommit till skada på grund av detta.

Arbetsdomstolen håller med kommunen och avslår Kommunals krav om att avskedandet ska förklaras ogiltigt och att vårdbiträdet ska få skadestånd. Istället döms Kommunal att betala kommunens rättegångskostnader på 162 650 kronor.