– Många kvinnor är sjukskrivna sista månaden, men möjligheten att bli sjukskriven varierar och havandeskapspenningen beviljas inte alla yrkesgrupper. Därför föreslår vi en generell mammamånad, förklarade Kommunals ordförande Ylva Thörn vid en presskonferens.
Förslaget finns i en rapport som läggs på Kommunals kongress nästa vecka och skulle innebära en utökning av föräldraförsäkringen.

Många kvinnor hamnar mellan försäkringssystemen, deras yrke anses inte tungt nog för att de ska få havandeskapspenning, och deras besvär klassas inte som ”sjukdom” utan som något som hör till en graviditet. Läkare agerar olika och kvinnor tvingas ta ut föräldraförsäkring före förlossningen. Det är bakgrunden till Kommunals förslag. Samtidigt skulle en av månaderna i föräldraledigheten göras om till pappamånad.

Men förbundsstyrelsen föreslår också att Kommunal ska uttala sig för en tredelad föräldraförsäkring; en tredjedel till mamman, en tredjedel till pappan och en tredjedel som familjen själv avgör hur den ska tas ut.
– Det här kan det nog bli debatt om på kongressen, spådde Ylva Thörn. Många ser till sin egen familjs situation där kvinnan arbetar deltid och mannen tjänar mest, och är rädda att de inte ska klara det ekonomiskt.

I rapporten framhålls att familjens inkomstbortfall inte blir så stort som många tror om ledigheten fördelas jämnare. Det finns avtalsersättningar vid föräldraledighet som bidrar till det. Och så länge arbetsgivare kalkylerar med att det är kvinnor som stannar hemma under barnledigheten kommer kvinnor att ses som mer ”riskabla” att anställa.

Slutligen föreslås också att vårdnadsbidraget avskaffas. Det har visat sig marginalisera och låsa in kvinnor som redan har en svag ställning på arbetsmarknaden, kvinnor med utomeuropeisk bakgrund, bosatta i storstädernas förortsområden. Det finns en nackdel i att barn som behöver träna språk och socialt samspel blir kvar hemma hos mamma, de får ett sämre läge inför skolstarten.