En skäggig och munter poet ifrån Mariestad
Han såg upp mot den blå himlen och bad:
”Gud, ge mig en smula sorg
Ett ångestskri över stadens torg
Jag kan ju för fan inte skriva när jag är glad!”