– Det är olyckligt att vi hamnat i medling. Men det är nödvändigt att förbundets medlemmar som arbetar som personliga assistenter får ut vad andra har fått på marknaden, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn i ett pressmeddelande.

Uppemot 10 000 privatanställda personliga assistenter lever sen den 1 januari i ett avtalslöst tillstånd sedan arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna i slutet av förra året sade upp det sista avtalsåret i löneavtalet. Orsaken till att avtalet sades upp var att regeringen inte räknat upp assistansersättningen tillräckligt mycket.

Men det kan bli kärvt att få till ett nytt löneavtal. Parterna är inte ens överrens om huruvida förhandlingarna strandat eller inte.
– Förhandlingarna har inte strandat. Vi har begärt frivillig medling, säger Lars Nilsson, förhandlare hos Vårdföretagarna.
Det sista året i löneavtalet, som sades upp i höstas, skulle ha gett löneökningar med 850 kronor i genomsnitt, räknat på heltid från den 1 januari 2010.

Frågan är nu om det är årets avtalsrörelse som nu är riktmärket för det sista avtalsåret i ett gammalt avtal.
– Jag vet inte vad jag ska svara på det. Vi har assistansersättningen att ta hänsyn till och den har höjts med fem kronor, säger Lars Nilsson.
Det motsvarar en uppräkning med cirka två procent, enligt Vårdföretagarna.
Medlingsinstitutet har utsett Gunnar A Karlsson, Erik Hjerpe och Anitra Steen att medla i tvisten.

KA har sökt förhandlingsansvariga i Kommunal, utan resultat.
Avtalet berör uppåt 10 000 personliga assistenter i assistansföretag. Kommunal uppskattar att cirka 3 500 av dessa är medlemmar i Kommunal.