Riksdagen ska täppa till en lucka i lagen. Luckan visade sig 2005, när en kommunanställd i Ulricehamn uttalade sig kritiskt i teve. En chef i kommunen gillade inte det, och gav den anställde en erinran.
Chefen åtalades för detta, eftersom offentliganställda har rätt att klaga på sin arbetsgivare i media.

Men när tingsrätten tittade på fallet visade det sig att det inte gick att döma chefen. Som lagen är utformad idag har kommunanställda sämre skydd än statligt anställda.
Därför föreslog regeringen att lagen ska ändras. Chefer ska kunna straffas om de säger upp, avskedar eller ger en varning eller erinran till en anställd som talat med media. Det ska också bli straffbart för cheferna att försöka ta reda på vem som lämnat anonyma uppgifter till media.

I slutet av maj fattade riksdagen beslut om detta. Eftersom det är en grundlagsändring måste riksdagen fatta ännu ett beslut efter valet i höst. Lagen beräknas träda i kraft 1 januari 2011.