Därmed blir hon den första kvinnan med ansvar för Kommunals avtalsfrågor och ensam kvinna i gruppen avtalsombudsmän inom LO.
– Ja, det blir att tampas med bara män. Jag tror inte det blir några problem, jag har varit i den situationen tidigare.

Vad är den viktigaste egenskapen hos en förhandlare?
– Man måste lyssna på medlemmarna, ha tålamod, vara envis och resultatinriktad. Det gäller att se lite bortom det som är idag, skapa hållbara lösningar. Och sen nöta vidare i den riktningen.

Vad är viktigast i den lönepolitik Kommunal ska driva?
– Vi måste utvärdera varför vi inte kommit längre i det system med kriterier och individuell löneutveckling som vi avtalade om 1994. Förbundet har tillsatt en lönepolitisk utredning som ska gå igenom vad som hänt sen 2004. Och det vi ska komma fram till ska gälla oberoende av om verksamheten drivs i kommunal eller privat form.

Finns det något du bävar inför i det här uppdraget?
– Jag känner ingen vånda. Man ställs inför svåra val när man företräder människor och förhandlar. Kan vi komma längre i den här förhandlingen? Är det här den bästa lösningen? Men så har det varit hela tiden i mitt jobb, nu blir det på en ny nivå.