– Det handlar om vår oro för de stora barngrupperna och den låga personaltätheten i våra förskolor. Det startade på förskolan där jag har mina barn där det visade sig att barngrupperna var större än genomsnittet i Stockholms stad och personaltätheten lägre. Det är en avknoppad förskola och vi vet att chefen har gjort stora vinster, nästan tio miljoner på två år. Men hon har inte satsat på mindre grupper och mer personal. Det gjorde oss i föräldragruppen ledsna och förbannade. Det visade sig att problemet finns i hela landet.

Så vad gjorde ni då?
– Då skrev jag en debattartikel och initierade ett upprop. Vi vänder oss till politiker som har makt att påverka. Vi säger ’lagstifta om tak på barngrupper.’  Nu har jag fått kontakt med många föräldragrupper runt om i landet.

I dag har 772 personer skrivit på uppropet, vad ska ni göra med det?
– Vi kommer att anordna en manifestation för förskolan som ska resultera i att överlämna underskrifterna till Jan Björklund några veckor före valet. Vi har kontaktat talare, artister och barnboksförfattare. Det ska vara en positiv aktion.

Är barnomsorgen lågt prioriterad hos politiker och varför i så fall?
– Historien visar att den är lågt prioriterad eftersom storleken på barngrupperna ökar. Jag tror det är för att det handlar om barn och ett kvinnodominerat yrke. I ett patriarkalt samhälle har kvinnor och barn låg status. Ett annat svar är att det är så svårt att få ihop arbetsliv och familjeliv så man är tacksam över att ha förskoleplats. Man är rädd att kritisera, vi är tacksamma för personalen.

Ni protesterar mot utförsäljning av kommunala förskolor. Är de privata sämre?
– Jag har inte den överblicken så det kan jag inte säga. Man ska inte förbjuda avknoppningar men politikerna ska ta ansvar för dem. I vår avknoppning har en enskild förskolechef gjort vinster på bekostnad av kvalitén. Om man inte lagstiftar finns inget hinder att göra sådana vinster. Ingen ska bli rik på bekostnad av mindre grupper och mer personal.

Ni kräver också fler utbildade förskollärare, vill barnskötarna skriva under på det?
– Det är jättesynd att vi missade dem. I vårt upprop borde vi skrivit ’fler utbildade förskollärare och barnskötare.’ Jag hoppas att barnskötare skriver under och ser att det här är en större fråga. Det handlar inte om att vi inte vill ha barnskötare, jag beklagar detta.

Går det inte att ändra i uppropet?
– Nej, det går inte. I så fall hade vi gjort det.