Ditt förlåt fastnade
mellan de röda läpparna
tyst föll bokstav efter bokstav
ner i ditt knä medan du
snabbt borstade bort dem