I fjol minskade antalet medlemmar med 4354 personer. Det kan jämföras med året innan då Kommunal tappade 16 584 medlemmar.
Den fackliga verksamheten går back med drygt 42 miljoner kronor. Men resultatet räddas av aktieutdelningar på 65,5 miljoner kronor.

Antalet medlemmar var vid 2009 års slut 508 930.

Kommunals kapital är placerat i:
Fastigheter 5,9 %
Aktier 33,5 %
Räntebärande papper 60,6 %