Ingen som vet, ingen som vet vad som rör sig i tankensvärld
Ena stunden harmonisk å nästa frusterad &
ögonen som fladdrar
Andetagen blir tunga, så tunga, andas lugnt,
andas lugnt slappna av
Lugn musik hörs svagt i rummet när kommer bomben eller infinner sig tröttheten ingen som vet, ingen som vet..