Statistiska centralbyrån(SCB) har presenterat fakta över hur lönerna förändrades för olika yrkesgrupper förra året. KA har med SCB:s databas hjälp synat resultatet. Vi har tittat på lönerna för de stora grupperna, minst 500 anställda (löner exklusive tillägg).

I genomsnitt höjdes lönerna med 800 kronor per månad eller 3,6 procent.
Lönenivån för bland annat undersköterskor, skötare, vårdare och städare ökade med just 800 kronor.
Kockarna och kokerskornas löneläge förbättrades med 100 kronor mer, 900 kronor totalt.

Men olika chefslöner höjdes betydligt mer. Vi har lagt ihop ekonomicheferna och personalcheferna. Det är tjänstemän med stort inflytande över ekonomi och lönesättning. Det visar sig att kommunerna höjde deras löner mest, med 2 500 kronor eller 5,7 procent.
Andra chefer inom vad SCB kallar ”specialområden” fick i snitt 2000 kronor eller 5,5 procent.
Den stora gruppen ”verksamhetschefer”, över 20 000 personer, fick sina löner höjda med 1400 kronor, 4,1 procent.

Lärarna är en stor grupp i kommunerna. Löneläget på gymnasierna höjdes med en tusenlapp i månaden men, lärarna i grundskolan fick en hundralapp mindre.
Sjuksköterskorna fick lite mer än lärarna. De mindre gruppen med ”specialkompetens” fick 1 200 kronor mer medan övrigas löner höjdes med tusenlappen.
Förskollärarna fick dock bara 800 kronor.

Två hundralappar ner på listan hittar vi stora vård och omsorgsgrupper som vårdbiträden och personliga assistenter. Men även tekniska jobb som renhållningsarbetare, maskinister och anläggningsarbetare fick höjt med bara 600 kronor.
Den största manliga tekniska gruppen i sammanställningen, 16100 vaktmästare, fastighetsskötare och parkarbetare hamnar på jumboplats med bara 500 kronor.

Nästan ingen av Kommunals grupper fick mer än de 800 kronor som löneutrymmet i Kommunals löneavtal.
Att lönenivån höjts mindre än 800 kronor för stora grupper kan ha olika förklaringar. När det gäller vård- och omsorgsgrupperna, som exempelvis vårdbiträdena, dras troligen genomsnittet ner av att timavlönade halkar efter. De hamnar oftast utanför löneförhandlingarna där man har individuella löner.
Löneavtalet handlar först och främst om lönerna för de fast anställda eller långtidsvikarierna. De timanställda är på många håll beroende av vad som händer med lägsta lönen i avtalet. Och avtalets lägstalön är fortfarande mycket låga jämför med löneläget.

Att kommunalare med mansdominerade yrken fått mindre och ligger i botten på listan hänger ihop med att fokus för löneavtalet var de kvinnodominerade jobben. De tekniska jobben har vissa år haft draghjälp när kommunerna varit tvungna att höja lönerna för att kunna rekrytera. Privata företag betalar ofta bättre.
Men i och med den ekonomiska krisen kan man förvänta sig att den draghjälpen uteblev förra året.

Så höjdes lönerna 2009 i kommunerna

De fick mest

Höjning 2009

Höjning 2009

Genomsnitt

Personal och ekonomichefer

2 500kr

5,7%

46 000kr

Övriga chefer inom specialområden

2 000kr

5,5%

38 400kr

Toppcheferna

1 900kr

3,8%

52 000kr

Ingenjörer

1 700kr

6,6%

27 600kr

Dataspecialister

1 400kr

4,8%

30 300kr

Verksamhetschefer

1 400kr

4,1%

35 900kr

De fick minst

Höjning 2009

Höjning 2009

Genomsnitt

Renhållningsarbetare

600kr

2,9%

21 500kr

Driftmaskinister m.fl.

600kr

2,6%

23 300kr

Anläggningsarbetare

600kr

2,8%

22 000kr

Frisörer, hudterapeuter m.fl.

600kr

3,0%

20 400kr

Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.

600kr

3,3%

18 900kr

Behandlingsassistenter m.fl.

600kr

2,6%

23 600kr

Vaktmästare, fastighetsskötare och parkarbetare

500kr

2,5%

20 600kr

 

Så höjdes lönerna 2009 i kommunerna

Höjning 2009

Höjning 2009

Genomsnitt

Personal och ekonomichefer

2 500kr

5,7%

46 000kr

Övriga chefer inom specialområden

2 000kr

5,5%

38 400kr

Toppcheferna

1 900kr

3,8%

52 000kr

Ingenjörer

1 700kr

6,6%

27 600kr

Dataspecialister

1 400kr

4,8%

30 300kr

Verksamhetschefer

1 400kr

4,1%

35 900kr

Fastighetsförvaltare m.fl.

1 300kr

4,3%

31 500kr

Sjuksköterskor med särskild kompetens

1 200kr

4,4%

28 400kr

Lantmästare, trädgårdsingenjörer m.fl.

1 200kr

4,2%

29 600kr

Informatörer m.fl.

1 200kr

4,5%

28 100kr

Övriga företagsekonomer

1 100kr

3,7%

30 500kr

Skol- och utbildningskonsulenter m.fl.

1 000kr

3,6%

29 000kr

Sjuksköterskor

1 000kr

3,9%

26 600kr

Personaltjänstemän och yrkesvägledare

1 000kr

3,7%

28 200kr

Gymnasielärare

1 000kr

3,8%

27 300kr

Arkitekter och stadsplanerare

1 000kr

3,1%

32 800kr

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl.

1 000kr

3,8%

27 400kr

Byggnads- och brandinspektörer

1 000kr

3,5%

29 900kr

Datatekniker

1 000kr

4,1%

25 400kr

Arkivarier, museitjänstemän m.fl.

1 000kr

4,3%

24 400kr

Speciallärare

900kr

3,3%

28 200kr

Kontorsvaktmästare.

900kr

4,7%

20 200kr

Kockar och kokerskor

900kr

4,5%

21 100kr

Grundskollärare

900kr

3,6%

25 800kr

Bokförings- och redovisningsassistenter

900kr

4,1%

22 600kr

Administrativa assistenter

900kr

4,1%

22 900kr

Arbetsvägledare

900kr

3,8%

24 600kr

Administratörer i offentlig förvaltning

900kr

3,1%

30 000kr

Samtliga yrken

800kr

3,6%

23 100kr

Städare

800kr

4,3%

19 200kr

Sjukgymnaster m.fl.

800kr

3,3%

25 300kr

Förskollärare och fritidspedagoger

800kr

3,5%

23 500kr

Skötare och vårdare

800kr

4,1%

20 400kr

Undersköterskor

800kr

4,0%

20 700kr

Biblioteksassistenter m.fl.

800kr

4,1%

20 500kr

Arbetsterapeuter

800kr

3,3%

25 000kr

Socialsekreterare och kuratorer

800kr

3,1%

26 200kr

Bibliotekarier

800kr

3,3%

24 900kr

Brandmän*

700kr

2,8%

25 800kr

Barnskötare m.fl.

700kr

3,7%

19 800kr

Ekonomibiträden

700kr

3,8%

19 100kr

Receptionister m.fl.

700kr

3,6%

20 400kr

Fritidsledare m.fl.

700kr

3,5%

20 700kr

Socialförsäkringstjänstemän

700kr

3,3%

22 000kr

Psykologer m.fl.

700kr

2,2%

32 300kr

Renhållningsarbetare

600kr

2,9%

21 500kr

Driftmaskinister m.fl.

600kr

2,6%

23 300kr

Anläggningsarbetare

600kr

2,8%

22 000kr

Frisörer, hudterapeuter m.fl.

600kr

3,0%

20 400kr

Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.

600kr

3,3%

18 900kr

Behandlingsassistenter m.fl.

600kr

2,6%

23 600kr

Vaktmästare, fastighetsskötare och parkarbetare

500kr

2,5%

20 600kr