vHur länge ska vi tolerera att den politik som Reinfeldt styr från ­huvud­staden ska få försämra för oss ute i kommunerna? Sverige är på väg att bli ett mini-USA där man bara klarar sig om man har råd att betala för sin sociala välfärd. Det är vi som får ta konsekvenserna av allt detta, mot vad då? 200 kronor mer i månaden i plånboken i skattesänkning när vi inte har råd att ta hand om dem som är beroende av välfärden. I Sverige ska alla ha rätt till ett bra liv oavsett bakgrund, ekonomiska eller sociala förhållanden. Då kan vi inte tillåta att det hela tiden försämras för dessa grupper, vi måste stå upp för varandra och se till att vi får en förändring. Solidaritet för våra medmänniskor är något som vi måste visa nu, för efter valet kan det vara för sent. 

Johan Karlsson, Karlskoga