Drygt 5 000 personer har på nytt ansökt om rehab- eller sjukpenning efter tre månader i Arbetsförmedlingens så kallade arbetslivsintroduktion, Enligt Försäkringskassans bedömning kommer de allra flesta också att godkännas.
– Rent statistiskt är det så, även om vi inte vet exakt. Men inte mer än 2-3 procent av de som söker sjukpenning brukar få avslag, sade Svante Borg, försäkringsdirektör vid Försäkringskassan, när kassan tillsammans med Arbetsförmedlingen på torsdagen (den 27 maj) presenterade den första kartläggningen av de utförsäkrades situation.
I gruppen finns många med kroniska sjukdomar, som nu på nytt går in i den ekonomiska oro och osäkerhet regelverkets olika gränser innebär.

Hur många som kan komma ifråga för varaktig sjukersättning eller förtidspension som det hette tidigare, finns det inga uppgifter om.
Av de 1 700 personer som nu arbetar är det drygt 400 som har ett ”vanligt” jobb, antingen hos sin gamla arbetsgivare eller på en ny arbetsplats.
Hur många av dem som gäller deltidssjukskrivningar och deltidsarbete har Försäkringskassan ingen uppgift om.
Knappt 300 finns på de skattesubventionerade nystartsjobben. Och knappt 1 000 personer har arbete med någon form av stöd, till exempel lönebidragsanställning eller vid Samhall. Nästan 600 personer har lämnat Arbetsförmedlingen av okänd orsak.

Knappt 12 000 personer är fortfarande inskrivna vid Arbetsförmedlingen, av dem är 600 personer arbetssökande.
– Det är personer som står så pass nära arbetsmarknaden att de inte längre  är i så stort behov av arbetsförmedlingens hjälp.
Under resten av året räknar Försäkringskassan med att mellan 2 000 och 3 000 personer varje månad kommer att ha nått gränsen i regelverket för hur länge man kan få sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning.
Regeringen har åter tvingats backa på en punkt i sjukförsäkringsreglerna. Man tar bort den så kallade 150-dagarsregeln. Från och med den 21 juni blir en tjänstledig som uppnått maxgränsen i sjukpenningen och deltar i Arbetsföremedlingens arbetslivsintroduktion inte av med sitt aktivitetsstöd efter 150 dagar.
LO tycker att regeringen har ändrats sig en gång för mycket.
– Det är hög tid att regeringen erkänner sitt misslyckande och gör om sjukförsäkringen från grunden, säger LO:s vice ordförande Ulla Lindqvist i ett pressmeddelande.

Utförsäkrade

I den nu två år gamla så kallade rehabiliteringskedjan, som regeringen döpt sjukförsäkringens regelverk till, finns en gräns på 550 dagar för sjukpenning.
Det medförde att 14 667 personer vid årsskiftet knuffades ur sjukförsäkringen.
Av dem var det totalt 12 757 personer som gick in i den så kallade arbetslivsintroduktionen vid Arbetsförmedlingen.
Den stora majoriteten av dem är fortfarande inskrivna vid Arbetsförmedlingen. I den gruppen har många sökt sjukpenning på nytt.
Två tredjedelar av dem som utförsäkrats är kvinnor. Medelåldern är 47 år.