SVAR: Jag föreslår att du vänder dig till Arbetsförmedlingen för att gå igenom hur det ser ut just i ditt ärende. Den som har blivit utförsäkrad erbjuds ofta ett arbetsmarknadspolitiskt program som heter arbetslivsintroduktion och under den tiden får du aktivitetsstöd, inte a-kassa. Skulle det bli aktuellt med a-kassa beror ersättningen på hur mycket du anser att du kan och vill arbeta.