SVAR: Det finns ett antal fjärilsarter, som kan ställa till problem under försommaren, bland annat ekvecklaren, lindmätaren och allmän frostfjäril. Normalt brukar träden klara av att producera nya blad efter angreppen. Men om problemet förekommer  under flera år kan träden stressas och ta skada.  Av din beskrivning tror jag att lindmätaren är boven. Det är inte ovanligt att man får svamp­angrepp efter larverna, oftast från sotdaggsvampar.Det finns inga totala lösningar för att komma till rätta med problemet. Men man kan försöka öka antalet fiender till larverna genom att sätta upp en mängd fågelholkar, vars invånare sedan får dukat bord. Håll också undan sly så släpps mer solljus och luft in till trädkronorna. Det kan också minska problemet.