KA har tidigare skrivit om barnskötaren Anna som fått sin SGI nollklassad av Försäkringskassan efter att hon fått avtalssjuklön.
Att bli nollklassad betyder att man får noll kronor i ersättning om man skulle bli sjuk.

Annas fall har därefter drivits av LO-TCO Rättsskydd. Nu har Regeringsrätten avgjort fallet och konstaterar att sjuklön inte är SGI-grundande.
– Det betyder att de klarlagt praxis och att det nu står helt klart att sjuklön till följd av indragen sjukpenning från Försäkringskassan inte kan räknas som inkomst av anställning och därför inte kan ligga till grund för en SGI, säger Lise-Lotte Sjöstedt, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd som drivit Annas fall.
Vad ska man då göra för att undvika att nollklassas?
– För att inte riskera att bli nollklassad måste man anmäla sig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen första vardagen efter att man fått sin sjukpenning indragen. Det spelar ingen roll att arbetsgivaren under samma tid betalar ut sjuklön, man måste gå till AF direkt. Gör man inte det blir man nollklassad.
Det är en bestämmelse i många kommunalares kollektivavtal som kan ge rätt till sjuklön.

Vad är avtalssjuklön?

•    Majoriteten av alla kommunalare har enligt sitt kollektivavtal rätt till sjuklön från arbetsgivaren om Försäkringskassan drar in sjukpenningen för att man kan ta ett jobb någon annanstans än hos sin arbetsgivare.
•    Det gäller medlemmar anställda i kommuner och landsting, i kommunala bolag och i Svenska Kyrkan.
•    Anses man kunna jobba med något arbete hos sin arbetsgivare gäller avtalet inte (då ska man ha lön).
•    Först när Försäkringskassan anser att man kan klara ett annat arbete, utanför den egna arbetsgivaren, träder avtalet in och man får rätt till sjuklön från arbetsgivaren

Vad är nollklassning?

•    Nollklassning betyder att Försäkringskassan sänker den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) till noll kronor.
•    Det betyder att ingen sjukpenning betalas ut om man blir sjukskriven på nytt.
•    Den som nollklassats kan få tillbaka en SGI om man börjar på ett arbete som kan antas pågå i minst sex månader.

Så undviker du att nollklassas:

•    Om Försäkringskassan drar in din sjukpenning (när du varit sjukskriven längre än 3 månader) måste du direkt – senast nästa vardag – återgå i arbete eller anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Även om din arbetsgivare betalar avtalssjuklön.
•    Det spelar ingen roll om du har ett läkarintyg på att du är sjuk och saknar arbetsförmåga. Det är Försäkringskassans bedömning som gäller.
•    Får du avgångsvederlag från din arbetsgivare ska du också anmäla dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen direkt om det sker efter sjukskrivning/föräldraledighet. Går du från anställningen har du tre månader på dig.