– Det finns ett antal åtgärder som man vet fungerar bra men där man inte har så många långtidsarbetslösa. Sen har man ett stort antal långtidsarbetslösa i åtgärder som man inte vet så mycket om, säger nationalekonomen Åsa Sohlman, som skrivit rapporten Arbetsmarknadspolitik för att motverka långa arbetslöshetstider på uppdrag av LO.

Åsa Sohlmans definition av en långtidsarbetslös är en person som varit inskriven på arbetsförmedling i minst två år, som öppet arbetslös eller i arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd. 2009 bestod den gruppen av cirka 51 000 individer . Under 90-taleskrisen var det mer än dubbelt så många men sen dess har det som lägst varit 36 000 långtidsarbetslösa.
– Det är ganska många som är långtidsarbetslösa både i goda och onda tider, säger Åsa Sohlman.
Som det ser ut nu finns 90 procent av de långtidsarbetslösa inom jobb- och utvecklingsgarantin. Men resultaten därifrån är nedslående. I en intervjuundersökning från Arbetsförmedlingen uppgav 62 procent att de inte haft kontakt med någon arbetsförmedling den senaste veckan, över huvud taget.

Rapporten presenterades på ett LO-seminarium på onsdagen (den 26 maj). En av deltagarna på seminariet var Mikael Persson, från en utomstående aktör på området, Jobbfabriken som anordnar sysselsättning för personer i fas 3 inom jobb- och utvecklingsgarantin. Han riktade skarp kritik mot Arbetsförmedlingen.
– Många långtidsarbetslösa har gått igenom fas 1 och fas 2 utan en enda sekund av hjälp, enligt dem själva, sade Mikael Persson.
Arbetsförmedlingens analyschef Clas Olsson som också medverkade på seminariet förklarade att det stor del berodde på bristande resurser hos arbetsförmedlingarna. Man har inte hunnit med helt enkelt.
Han riktade i sin tur kritik mot fackföreningarna.
– Det är ibland en försvårande omständighet att den fackliga motparten motsätter sig att arbetslösa får komma ut på praktikplatser. Man borde från arbetstagarorganisationernas håll ha en mer pragmatisk inställning, sade Clas Olsson.

Åsa Sohlman efterlyster mer av arbetsmarknadsutbildning och var kritiskt mot att det tidigare mål som funnits i arbetsmarknadspolitiken att 70 procent av de som utbildas ska få ett jobb, har tagits bort.
Bland de som går på så kallade nystartsjobb, en form som innebär ett stort ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anställer arbetslösa, är relativt få långtidsarbetslösa, enligt Åsa Sohlman.
Gruppen långtidsarbetslösa domineras av funktionshindrade, äldre (55-64 år), lågutbildade och utlandsfödda.

Arbetsmarknadsåtgärders effekter på långtidsarbetslöshet

Goda sysselsättningseffekter har, enligt Åsa Sohlmans rapport:
• Arbetsförmedlingsinsatser
• Arbetsmarknadsutbildning
• Utbildningsvikariat
• Stöd till egenföretagande
• Anställningsstöd
Medelgoda sysselsättningseffekter har:
• Praktik
• Aktivitetsgarantin (Jobb- och utvecklingsgarantin har ej hunnit utvärderas ännu)
Dåliga sysselsättningseffekter har:
• Beredskapsarbete
• Arbetslivsutveckling (ALU)
• Datortek
• Ungdomsinsatser
Flera av åtgärderna har så kallade undanträngningseffekter, att de konkurrerar med ”riktiga” jobb. Störts sådan effekt är det för anställningsstöd, beredskapsarbete och ungdomsinsatser.