SVAR: Om olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet lett till dödsfall eller svårare person­skada, eller samtidigt drabbat flera arbetstagare, då är arbetsgivaren skyldig att utan dröjsmål under­rätta Arbetsmiljöverket. En arbetsgivare som får veta att en anställd drabbats av arbetsskada är dessutom skyldig att anmäla skadan till Försäkringskassan. Detta om skadan kan antas medföra rätt till sjukvårdsersättning, sjukpenning från Försäkringskassan eller ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Anmälan ska också göras om skadan leder till sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men.