I Kommunalarbetaren nummer 8/2010 svarade jag på en fråga om vad de nya semesterreglerna innebär för dem som har frånvaro på grund av sjukdom. I slutet av mitt svar skrev jag: ”Om du är sjukskriven på heltid gäller de gamla reglerna för dig även efter den 1 april”. För att undvika missförstånd vill jag göra klart att detta bara gäller om du redan påbörjat en frånvaro på grund av sjukdom innan de nya reglerna trädde i kraft. De nya reglerna gäller för frånvaroperioder på heltid på grund av sjukdom, som påbörjas efter den 1 april 2010.