SVAR: Kollektivavtalet AB 07 gäller för kommun- och landstingsanställda och reglerar bisysslor. Där står att arbetstagare på begäran ska anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömningen av bisysslan. Arbetsgivaren kan förbjuda bisyssla om denne anser att den kan vara ett hinder för ­arbetsuppgift­erna och/eller innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens.