SVAR: I det centrala kollektivavtalet finns ingen särskild regel om att tidsbegränsat anställda ska ha generella lönepåslag, men du måste ta reda på om något lokalt avtal reglerar frågan. Förbundets uppfattning är att alla medlemmar hos arbetsgivaren ska behandlas lika, oavsett om man är tillsvidare- eller ­visstids­anställd.