Elin Olson låser upp ett rum i Christinaskolan i Piteå. Där finns bord, dator och fikautrustning. Här kan de fyra städarna på skolan planera sitt arbete.
– Fast vi fikar alltid med lärarna, den kontakten är jätteviktig.
De fyra är inte anställda av skolan utan av fastighetsförvaltningens städenhet. Ändå verkar de vara en självklar del av de vuxna i skolan.
– Eleverna känner oss, vi finns i korridorer och ser om de är ledsna, och de berättar saker för oss, säger Elin.
Den imponerande vita Christina­skolan från 1994, som nu är utbyggd, ligger centralt i Piteå. De fyra heltids­anställda städarna på skolan har också städning i lokaler intill, som tingsrättens salar och kultur och fritids lokaler.

Sen drygt ett år arbetar kommunens 90 städare på ett nytt sätt. Mellanled på kommunkontoret har försvunnit och det finns bara en chef var på de tre städdistrikten. Städarna har fått inflytande och större ansvar.
– När hem­köks­läraren behövde få ugnarna rengjorda fick hon förut ringa kommunen, och där blev flera olika personer inblandade innan frågan kunde avgöras, berättar Elin Olson. Nu kan vi direkt säga ”det fixar vi”. Om det inte gäller större omfattande jobb förstås.
Jenni Wasslén, Louise Sand­lund, Fata Kapetanovic´ och Elin Olson har arbetat på skolan tillsammans de senaste sju åren. De jobbar två och två, men byter om så att alla jobbar med alla och med alla städområden efter ett schema som de själva gjort upp. De är ense om att jobbet blivit roligare nu, det finns en större sammanhållning inom hela gruppen städare, de känner att de påverkar jobbet och slipper oroa sig för beslut som fattas av andra, långt borta.

När omorganisationen diskuterades, var en förutsättning att minst 80 procent av städarna skulle vara intresserade. Det var inte självklart att alla skulle vilja sköta kundkontakter.  
– 100 procent, alla, var intresserade! berättar Jenni.
Att jobbet har utvecklats och gett dem inflytande har lett till att sjukfrånvaron halverats och nu hör till de lägsta i kommunen, tror de alla fyra. Men också ”hälso­främjande åtgärder” spelar in.
– Jag tycker om att simma, har gjort det i flera år. Men nu tränar jag mer, och det har lett till att jag förbättrat min muskelstyrka med 30 procent, berättar Fata Kapetanovic. Jenni och Louise sitter i personalrådet som arbetar med hälsofrågor, Fata var med i rådet som tog fram nya arbetskläder.

– Alla som vill vara med kan anmäla intresse, och hittills har alla som vill fått plats i grupperna, berättar Elin. Själv är hon en av sex valda städare i städenhetens ledningsgrupp.
– Nu får vi insyn i ekonomin och kan påverka utvecklingen.
Margareta Lundgren är avdelningschef för städenheten, och ser arbetssättet som en framtidsmodell.

– Alla ska kunna jobba till pensionen, och hittills är resultatet väldigt positivt.
På väg ut från skolan visar Louise städförrådet, som de varit med om att utforma. Här finns bland annat en modern tvätt­maskin som de programmerar så att moppgarn och trasor kan plockas ut och användas direkt. På dörrens utsida finns deras porträtt och namn, så eleverna ska veta vad de heter.
– Och än har vi inte fått några horn! säger Elin.

Städarna i Piteå

- har alla branschens SRY-utbildning och får påbyggnadsutbildning
- är med och bestämmer när det behövs städvikarie
- sköter kontakter med rektorer/lärare om extra städning
- kan själva påkalla hjälp till punktinsatser
- beställer städmaterial (utifrån kommunens ram­avtal)
- jobbar oftast två och två (det finns också de som arbetar ensamma)
- gör upp städområdena så att de blandar lätt och tungt, och roterar
- hjälper till på andra arbetsplatser när de kan
- har flextid mellan kl 5 och 18
- har en timme på arbetstid i veckan för att förbättra hälsan (styrketräning, vattenjympa eller motions­gymnastik)
- får veckobrev med info och nyheter från sin chef
- kan vara med i personalråd kring olika frågor som nya arbetskläder, ny städutrustning, hälsofrågor mm
- har arbetsplatsmöten inom hela distriktet där de diskuterar frågor i grupper, t ex lönekriterier
- utser sex representanter i städenhetens ledningsgrupp