Hon har arbetat för att motverka överbeläggningar på Sahlgrenska genom att bland annat få arbetsmiljöombuden på sjukhuset att göra arbetsmiljögranskningar när det skrivits in för många patienter.

Vad gör man för att lyckas med arbetsmiljöarbetet?
– Genom att skaffa sig ett nätverk av arbetsmiljökunniga människor, svarar Anna Hedman
Du var en av totalt nio nominerade till hederstiteln Årets skyddsombud. Hur kändes det att vinna?
– Omtumlande. Kunde aldrig tro att jag skulle vinna.

Som skyddsombud har Anna Hedman jobbat intensivt för att motverka arbetsmiljöproblem som orsakas av överbeläggningar.
När för många patienter skrivits in har hon fått ledningen till att göra arbetsmiljöronder.
– Överbeläggningar har varit det stora arbetsmiljöproblemet under de senaste åren. Förra året kom Arbetsmiljöverket med ett föreläggande som definierade hur en vårdplats ska se ut, eller kanske snarare inte se ut.

Anna Hedman vill att man inom vården ska kunna ta till vara och behålla äldres kompetens.
– Många äldre kvinnor väljer att gå ner i tid. Det är slöseri med kompetens och resurser. Arbetet ska kunna anpassas så att man kan jobba heltid hela yrkeslivet och det ska finnas en plan för kompetensöverföring mellan äldre och yngre. Vi har nu ställt i ordning en vårdavdelning som beredskap när överbeläggning uppstår.