Målet liknar Lavaldomen där EU–domstolen fällde Byggnads blockad mot ett skolbygge i Vaxholm.
ILO:s expertkommitté ser med ”stor oro” hur Balpas rätt att strejka i praktiken har begränsats på grund av det överhängande hotet om miljonskadestånd med hänvisning till Lavaldomen och EU–rätten.
Det brittiska flygbolaget British Airways bildade ett franskt dotterbolag för flygtrafik till USA. Pilotfacket Balpa krävde garantier för att deras villkor inte skulle försämras. En stor majoritet röstade för att gå ut i strejk för detta krav.

Flygbolaget begärde att brittisk domstol skulle förbjuda strejken med hänvisning till EU–rätten med hänsyn till bland annat Lavaldomen. Dessutom hotade flygbolaget med att kräva 100 miljoner pund i skadestånd om strejken genomfördes. Balpa vågade då inte ta till några stridsåtgärder.
Istället klagade pilotfacket till FN–organet ILO som bevakar och reglerar arbetsvillkoren i världen. ILO har bland annat antagit ett antal grundläggande konventioner som de flesta av världens stater har anslutit sig till.

Dessa konventioner slår bland annat fast att löntagare har rätt att organisera sig fackligt, att de har frihet att förhandla och att ta till fackliga stridsåtgärder.
Det gäller även för Storbritannien vars regering ändå i ett svar till ILO hänvisar till EU–rätten och domen i Lavalmålet.
I denna dom slår EU–domstolen fast att rättigheten att förhandla och ta till stridsåtgärder inte på ett orimligt sätt får inskränka kapitalets grundläggande rätt att fritt röra sig över gränserna. Domstolen fällde därför Byggnads blockad mot bolaget Laval som inte ville skriva på svenskt kollektivavtal för inhyrda lettiska arbetare.

Många fackliga företrädare och politiker på vänsterkanten har protesterat mot EU–domstolens dom eftersom de anser att den strider mot grundläggande rättigheter för löntagare enligt ILO och Europakonventionen för mänskliga rättigheter.
Nu har ILO:s expertkommitté gett dem rätt.