Lönerna höjs med 0,9 procent från och med den 1 augusti i år. Nästa höjning, 2,3 procent, kommer den 1 juni 2011.
I år höjer minimilönerna med 225 kronor per månad och nästa år med 560 kronor.
– Det känns bra. Vi är nöjda framförallt med att minimilöner höjs med totalt 785 kronor på avtalsperioden, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn.

Hon tycker också att bemanningsfrågan fått en bra lösning. Det handlar om arbetsgivarnas möjlighet att hyra in folk när det finns tidigare uppsagda med företrädesrätt enligt LAS.
Om arbetsgivaren då vill hyra in från bemanningsföretag för mer än fem veckor måste han förhandla med facket. Kommer man inte överens blir det centrala förhandlingar mellan arbetsgivarsidan och Kommunal.
Om man inte då enas om en lösning avgörs frågan av en skiljenämnd med en opartisk ordförande.