Frågan är när den nya lönen kan betalas ut, det är inte troligt att det blir före sommarsemestrarna.

I Falkenberg ska Kommunal träffa arbetsgivarna den 17 juni.
– Men i de kommunala bolag där personalen går på Fastigos avtal kommer vi igång redan 1 juni. De kan kanske få sin nya lön i juli, säger Catharina Berghorn, ordförande i sektionen.

Kommunals sektion i Falun ska diskutera strategi i förhandlingarna iden här veckan och träffa landstinget nästa vecka.
– Vi funderar på om vi ska förhandla nu för båda åren, säger Yvonne Lipskog, ordförande i sektionen.

I Pajala har Kommunal just träffat kommunen, och nästa gång ska de ses den 9 juni.
– Vi har bara bestämt datum för förhandlingar, vi ska sätta oss ner inom sektionen och diskutera vår strategi inför förhandlingarna, säger Örjan Pantzare, ordförande i sektionen.
– I bästa fall skulle vi kunna få ut nya löner med junilönen, fast det är nog inte möjligt. Det kan lika gärna bli först i augusti, säger han.

På central nivå fortsätter förhandlingarna för många privatanställda medlemmar, och anställda på KFS-avtal mm. De väntas bli klara de närmaste veckorna.

Lokala förhandlingar

I det centrala avtalet bestäms löneutrymmet, hur mycket pengar som arbetsgivarna, t ex kommuner och landsting, minst måste satsa på höjda löner under avtalsperioden (ett eller flera år). Efter det blir det lokala förhandlingar där Kommunals sektioner är en part.
Facket och arbetsgivaren lokalt kan komma överens om att höja mer för vissa yrkesgrupper än för andra. Ibland kan de enas om att alla ska få lika. Det finns många varianter och man kan göra olika under olika år.
På många håll försöker facket få igenom att alla garanteras en viss höjning. Ofta försöker också facket att förmå arbetsgivaren att höja de lägsta lönerna.
Men det löneutrymme som till sist ska fördelas individuellt till den enskilda medarbetaren avgörs oftast efter att arbetsledaren haft ett lönesamtal med den anställde.
Det kan dröja
till augusti innan den nya lönen betalas ut.