Tydligast är den åsikten hos vänsterväljarna, men även en tydlig majoritet av högerväljarna tycker så.
Det här visar LO-rapporten ”Väljarnas syn på ökande klyftor”.