– Det finns en jättestor potential att värva ännu fler medlemmar, säger Thérèse Alriksson Wallén, som jobbar med ungdomsfrågor på Kommunals organisationsutvecklingsenhet.

Enligt färska siffror från Kommunal hade förbundet i april i år 3396 studerandemedlemmar. När KA skrev om ämnet för fyra år sen var antalet studerandemedlemmar endast 360 stycken.
Sen dess har mycket hänt.
Förbundet har satt upp tydliga mål och kongressen 2007 fattade beslut om att medlemskapet för elever på tre gymnasieprogram ska vara gratis. Det gäller Omvårdnadsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Naturbruksgymnasiet.
– Att det har blivit gratis spelar självklart en jättestor roll för att vi kunnat värva så många studerandemedlemmar, säger Rickard Persson, ungdomsansvarig i Kommunal Örebro län, som har högst organisationsgrad av alla avdelningar.
28,8 procent av de som studerar på de tre gymnasieprogrammen i Örebro län är medlemmar i Kommunal.

Till årets kongress, den 7-11 juni i Stockholm, har det kommit flera motioner om att utöka erbjudandet om gratis medlemskap på olika sätt, bland annat på eftergymnasiala utbildningar som fritidsledarlinjen till exempel.
Men förbundsstyrelsen säger nej till alla förslag och vill avslå alla dessa motioner. Utsedd till föredragande på den här punkten vid kongressen är Jenny Hammenstig Lundgren, ombudsman på Kommunal.
– Vi har 40 000 att organisera på de här tre linjerna och vi har i dag organiserat drygt 3 000 så vi har att göra redan som det är, säger hon.

Dessutom tillåter inte stadgarna, som de ser ut i dag, att man erbjuder gratis medlemskap till andra än på gymnasienivå, påpekar hon.
Allra flest studerandemedlemmar har avdelning Skåne, 443 stycken med en organisationsgrad på 8 procent. Ungdomsansvarige Veronika Brcan, tror inte att det avgörande är att medlemskapet blivit gratis.
– Jag har inte av skolinformatörerna fått höra att det är det som är avgörande, utan det är intresset som har ökat, säger hon.

En avdelning där det har gått mindre bra att värva studerandemedlemmar är Kommunal Blekinge, som enligt förbundets siffror har 8 medlemmar med studerandemedlemskap.
– Det låter väldigt lite men vad det beror på kan jag inte svara på. Jag har just tagit över ansvaret för de här frågorna, säger ungdomsansvarige Charlotta Svensson.

Elevmedlemskap per avdelning

Avdelning Antal 2006 Antal 2010 Organisationsgrad 2009

Stockholms län

6

102

2,2 

Uppsala län

2

147 *

 10,4

Sörmland

5

121

10,2

Östergötland

14

227

10,7

Jönköpings län

4

81

4,6

Kronoberg

2

110

9,4

Kalmar län

21

138

11,0

Gotland

2

57

24,9

Blekinge

0

8 LÄGST

1,3 LÄGST

Skåne

22

443 HÖGST

8,0

Halland

6

80

4,8

Väst

8

59

2,3

Älvsborg

7

149

7,8

Skaraborg

121

379

26,0

Värmland

29

176

10,8

Örebro län

5

315

28,8 HÖGST

Västmanland

8

131

9,4

Dalarna

13

96

6,2

Gävleborg

11

123

8,9

Västernorrland

8

59

6,7

Z-Jämtlands län

35

46 **

6,5

Västerbotten

18

179

14,8

Norrbotten

13

170

11,5

TOTALT: 

 360   

3396

8,8

*= Ökat mest
**= Ökat minst

Motioner om elevmedlemskap på kongressen.

Nio olika motioner har kommit in till kongressen som rör studerandemedlemskap.

Två motioner föreslår att elever på alla gymnasieprogram där det finns potentiella kommunalare ska erbjudas gratis medlemskap, som exempel nämns Sotarprogrammet.

I sex olika motioner föreslås att elever även på yrkesförberedande eftergymnasiala program, som till exempel fritidsledarlinjen och Komvux omvårdnadsprogram ska kunna bli gratismedlemmar.

Två motioner vill att studerandemedlemskapet ska kunna kvarstå till dess att personen fått arbete.

En motion vill att vuxenstudenter inom Kommunals verksamhetsområden ska få bli medlemmar mot grundavgiften på 81 kronor, även om de inte är/har varit anställda.