Moderator:
Välkomna till chatten med Håkan Pettersson! Håkan sitter redo bakom tangentbordet för att svara på frågor.

Lisa: Hinner vi få nya lönen innan sommaren? Vad blir höjningen?
Håkan P: Det är vår ambition att pengarna ska ut så fort som möjliigt. Men först måste lokala förhandlingarn till. Ta kontakt med din sektion om vilket tidsplan de har för de lokala förhnadlingarna

my: Är det ett individuellt avtal och hur mkt är man garanterad?
Håkan P: Ja avtalet bygger på individuell lönesättning som sker efter lokala förhandlingarna. Garantin är 100 kronor per år

Eva: När kommer det nya omställningsavtalet igång och vad kommer det att innehålla? Omfattas även jag som har en privat arbetsgivare, jag är undersköterska.
Håkan P: Eftersom du idag arbetar hor privat arbet sgivare är sannolikeheten stor att du redan omfattas av omställninga vtal Kontakta din sektion så vet det mer

Tjänstemannen: Vad tror du om samordnade förhandlingar med andra offentliga fack, tjänstemännen i SKTF exempelvis?
Håkan P: Jag tror att det är viktigt med samar bete med andra fackliga org både inom LO och med tjänstemännen. ett visst samarete finns redan

Gräsrot: Är det någon skillnad att förhandla med moderata arbetstgivare i SKL?
Håkan P: Nej

Observatören: Hur kan facket lokalt göra för att fördela om den del av potten som ska gå ut individuellt? Är det vanligt att man bara släpper detta till lönesättande chef?
Håkan P: För att det ska vara en individuellt differentierad lön så bygger det på att det finns kriterier framdiskuterade lokalt. Det ska inte bara släppas direkt till lönesättande chef

Karolina: Jag undrar varför besvikna medlemmar är så säkra på att de inte får mer än de garanterade hundra kronorna per år. Litar de inte på lönesättningen lokalt? Har facket möjlighet att påverka?
Håkan P: Facket ska och kan påverka den lokala lönesättningen. En viktig förutsättning för detta är att alla medlemmar är engagerade och deltar i processen med lönesättning.Facket består ju av dess medlemmar.

Eva Tobiasson: hej! Jag har bytit jobb 4/3 -09 och har inte fått någon höjning ännu, jobbar i privat regi sek 30. Vi fick reda på att kommunal och vårdföretagarna ska träffas i slutet på juni och eventuellt komma överens om en höjning stämmer detta? Vet du om vi får lika lite höjning som alla andra?
Håkan P: Förhandlingarna ligger något senare på det området men de pågår för fullt nu

Eva Tobiasson: Kommer pengara retro?
Håkan P: Avtalet gäller från den 1 April 2010 och pengar ska ut från det datumet

ET: Vad fick ni backa på för viktiga frågor i årets förhandlingar?
Håkan P: Om vi jämför meed arbetsgivaren stora önskelista på försämringar så upplever vi inte att vi sålt något väsentligt

Eva Tobiasson: Vad anser du är rimligt , om jag jobbat i vården sedan 1973?Att ha i lön, och varför skiljer sej lönen ifrån en fast anställd och timmis? Och får jag som uska höjd lön , är med i kommunal men vårdföretagarna ska träffas i juni för besked.
Håkan P: Det är för mig omöjligt att ge något förslag på en rimlig lön. Vad jag är säker på är dock att vi har ett generellt sett för lågt löneläge inte minst bland kvinnoyrkena .Enbart anställningsformen får inte ge olika lön. Vi förhandlar med Vårdföretagarna just nu och hoppas på ett bra avtal snart.

Eva: Hur kommer omställningsstödet att se ut och när kommer det att börja gälla?
Håkan P: Ambiationen är att det ska komma igång 1/1 2012. Exakt hur det ser ut vet vi inte ännu. Men det kommer att innehålla resurser till omställningsåtgärder motsvarande i genomsnitt ca 25.000 kronor. Men det går inte ut generellt utan bygger på bedömning individuellt efter behovet.

Eva Tobiasson: Varför blir det aldrig en rejäl höjning , som dom t.ex, höga cheferna och politikerna får. Varför är det inget fart på kommunal?
Håkan P: I 16 år har vi levererat reallöneökningar och på senare år har vi haft en jämställdhetsvinkel på löneökningarna.Vilket inneburit att vi tagit ut mer på vårt område än andra. Det har inte kommit av sig själv utan det beror på förhandlingar med stöd från alla medlemmar ute.

Kalle: När blir de övriga privata avtalen klara?
Håkan P: Vi har ca 45 avtalsområ¨den kvar att förhandla. Vi förhandlar intensvit med målsättningen att klara ut detta före sommaren

Tobbe: Kommunals avtal med SKL verkar vara det klart bästa av alla på kommunsektorn. Lärarna fick väl bara 3,5 procent?
Håkan P: Det stämmer

Privata sämre?: Är det svårare att förhandla med privata arbetstgivare? Får ni in samma lönestatistik som från det offentliga?
Håkan P: Vi får tyvärr inte in samma lönestatistik från de privata arbetsgivarna men vi har statiskik avtal med flera. Rent generellt kan man inte säga att det är svårare att förhandla med de privata. Det som strulat till det lite de senaste åren har varit den starka samordningen inom Svenskt näringliv som inneburit att de enskilda arbetsgviarförbundeninte fått bestämma själva

norma arslan: När gäller dom nya avtalen? Och hur mycket på heltid?
Håkan P: PÅ SKL och Pacta ger de från 1pril ett utrymme som motsvarar 490 kronor och från 1 april 2011 480 kronor

ET: Varför väntar alltid Kommunal till sist av de stora bland LO-förbunden att sluta avtal?
Håkan P: Vi väntar inte till sist men vi har i avtalssamordningen varit överens om att den konkurrensutsatta industrin sak träffa normerande avtal först.

Plus i plånboke: Har tjänstemän lättare än kommunalare att få individlön med lite extra plus? Kan dom prata mer för sig själva? Ska facket vara med och prata individlön?
Håkan P: Inte om man träffat lokala avtal där det regleras hur lönesätttning ska gå till vilka kriterier man har som stöd etc. Det kan finnas en tendens att det kan vara lättare då chef lönesätter annan chef

gulay: hej när tror du att vi på malmö stad stadsdelsförvaltning centrum får sina nya löner
Håkan P: Det törs jag inte tro någonting om. Ta kontakt med din sektion så kan de ge dig ett svar

Godkänner LO: Ska LO först säga okej till Kommunals krav, eller hur funkar det?
Håkan P: Nej förbundet förfogar och tecknar själva avtalet

Patrik: Tror du att vi kunde ha fått ett bättre avtal om vi hade haft mer kampvilja?
Håkan P: Jag tror inte det behövts mer kampvilja . Jag tror att den är stor och om vi hade bedömt att vi lyckats bättre med medling och ev stridsåtgärder så hade det funnits tillräcklig kampvilja

viktigaste?: Om man är vikarie hur får man sin höjning då? får man bara 100 kronor? eller om man är gravledig?
Håkan P: Oavsett anställnngsform ska du lönesättas utifrån ditt arbete. Är du ledig kan det vara bra att ta kontakt med sektionen i samband med att löneförhandlingar pågår

EvaTobiasson: Så då är det bara att avvakta då, har varit jätte aktiv i facket mm,och ställ opp. Men ok då, Vi får väl se. Dom flesta som klagar är inte med i facket, vad tycker du om det då? Jag hoppas att allt fixar sej!
Håkan P: En förutsättning för att kunna förhandla fram bra avtal är en hög organisationsgrad det innebär att alla ska var med i facket. Det räcker inte att bara vara mdlem det är viktigt att du är med och arbetar i facket och påverkar med din syn.

KR: Tjänstemännen har ju ofta sifferlösa avtal, allt förhandlas fram lokalt. Är inte det en modell som Kommunal borde prova?
Håkan P: Det är ingen bra lösning. Tjänstemännens avtal tar ofta utgångspunkt från våra avtal där det finns siffror. år erfarenhet är att det är viktigt att relatera löneökningsnivån till en för samhället gemensam norm. Fler och fler går ifrån nollavtal och har avtal med siffror istället

Tobbe: Såg att Jan Björklund FP vill halvera ungdomslönerna. Kommunal måste lova att aldrig gå med på något sånt!
Håkan P: Att bara rakt av halvera ungdomslönerna är rena dumheterna. Om man tar fram en lärlingsutbildning med bra kvalitet och som innebär att du kan gå vidare och utbilda dig så kan man diskutera vilken ersättning som ska utgå vid den arbetplatsförlagda delen. Min uppfattning är att man även då bör ha en lön som man kan leva på

Berit: Vore det inte bättr med en lönestege som man hade förr. Då fick man ut den nya lönen fortare och det blev inte så mycket tjafs
Håkan P: Tidsapekten är nog den enda som talar för tarifflöner. Det var ingen större rättvisa med det lönesystemet snarare tvärsom. Löneglidning uteblev helt

Berit: Hur tror du att man ska kunna få heltid genom att bara skjuta över frågan till en arbetsgrupp? Arbetsgivaren kommer att dribbla bort frågan.
Håkan P: Att bara överföra frågan till en arbetsgrupp innebär ingen lösingine. det som är viktigt att notera att vi i skrivningarna om arbetsgruppen har en gemensam ambition att öka antalet heltider och förbättra arbetstidsförläggningen. Sedan måste det till ett arbete i arbetsgruppen för att hitta de bra lösninganrna. Det inrättade jämställdhetsrådet kommer också det att ha en viktig funktion i arbetet inte minst mot bakrunde att det kommer att bemannas på ordförande nivå. Heltid som rätighet når man inte bar med en åtgärd vid ett tillfälle Det kräver en ständig kamp på många arenor

Unni: Är det bra med tvåårsavtal? Vore det inte bättre med ettårsavtal och nya förhandlingar?
Håkan P: Det beror helt på innehållet i avtalet och hur samhällsekonomin ser ut. Under senare tid har vi haft fler avtal med 3 års perioder. Under förutsättning att det blir ett bra utfall så är en liten längre avtalstid att föredra bl a därför att det är större möjlighet att justera de allmänna villkoren. det skapar dessutom en ekonomisk stabilitet som påverkar reallöneutvecklingen

Moderator: En timme har gått! Vi tackar läsarna för alla frågor och Håkan för alla svaren.