2001 blev kommunerna skyldiga att erbjuda barnomsorg till arbetslösas barn. Denna reform ökade sannolikheten att mammorna fick jobb med 17 procent. Störst nytta av reformen hade mammor med flera barn och mammor med låg utbildning.
För papporna hade reformen ingen effekt alls.