En av den borgerliga regeringens kritiserade förändringar av a-kassereglerna är att man i april 2008 införde en gräns på 75 dagar för hur många av a-kassedagarna som man kan använda för så kallade deltidsstämpling, det vill säga när en deltidsarbetande jobbar deltid och går på a-kassa samtidigt. 

Regeln har inneburit att många efter en tid blir utan a-kassersättningen, i december 2009 hade 5500 medlemmar i Kommunals a-kassa förlorat möjligheterna att deltidsstämpla. Som alternativ är det möjligt att säga upp sig från deltidsjobbet och i stället gå på a-kassa på heltid.

Socialdemokraterna har kritiserat förändringen, och föreslog tidigare att de 75 dagarna åtminstone borde utökas till 100 dagar. Men i den röd-gröna budgetemotionen som lades fram nyligen fanns inte 100-dagarsförslaget med. I stället vill man se över hela regelverket i en utredning. Och häromdagen förklarade partiets ekonomisk-politiske talesman Thomas Östros att de röd-gröna inte tänker komma med något nytt om deltidsstämpling innan valet.

Ylva Thörn säger att hon är irriterad över detta.
– Ja, jag tycker att det är en jätteviktig fråga. Jag kan inte säga att reglerna ska vara si eller så men det handlar om att se ansvarsfullt på den här frågan. Dessutom krävs det att man slutar med att ge människor deltidsanställningar.

Men vad vill du konkret att de rödgröna ska göra?
– Jag vill att de omprövar antalet dagar för hur länge man stämpla upp till heltid.

Hade du trott att den här frågan om deltidsarbete skulle vara så aktuell under hela din tid som förbundsordförande?
– Den här frågan känns hetare än på länge. Men jag hade väl hoppats att vi skulle vara närmare en lösning när jag nu avgår. Men det är en komplex fråga, säger Ylva Thörn.

Deltidsstämpling

Veckor där du både arbetar och får a-kasseersättning betalas ersättning ut i max 75 dagar. De 75 dagarna är så kallade "deltidsdagar". Som arbetslös får man 300 ersättningsdagar, av dem kan max 75 stycken användas i kombination med deltidsarbete.