KA berättade i nr 7 om situationen för städarna i Falkenberg som efter årsskiftet skulle städa mer på kortare tid när de gick över till ISS. Det handlade till exempel om att städa skoltoaletter på 82 sekunder och klassrum på drygt fem minuter. Kommunen litade på ISS som lade det lägsta anbudet.

Thomas Kofoed är städkonsult och gjorde i april en oberoende städkontroll på fem av skolorna i Falkenberg. Ingen fick godkänt. Det var smuts i hörnor och på svåråtkomliga ställen, fingeravtryck på dörrar och grusiga entréer.
– För varje gång en upphandling görs sänks städtiden, och det håller inte, det påverkar naturligtvis kvaliteten, säger Thomas Kofoed. Man kan snabbt fuktmoppa där man kommer åt, men man hinner inte städa en skoltoalett ordentligt på en minut, det behövs kanske 3 – 4 minuter.

Thomas Kofoed följer en mall vid sina kontroller, om t ex en viss andel klassrum får underkänt så får hela städobjektet (skolan) underkänt. Ingen av de fem undersökta skolorna var i närheten av att få godkänt.
– Kommunerna måste gå mer på kvalitet, inte bara se på priset. Och de måste inse att kvalitet hänger ihop med städtid. För att få bort viss smuts krävs också maskiner.
Thomas Kofoed understryker att det krävs uppföljning och kontroll för att få städbolag att leva upp till vad de utlovat i kontraktet.

Christer Ekelund är marknadschef på ISS och den som journalister alltid hänvisas till med sina frågor.  om ISS och städning. Men han vill inte kommentera det dåliga resultatet i städkontrollen i Falkenberg.
– Vi diskuterar frågan direkt med kunden, inte via media, säger han.
KA har inte lyckats nå Martin Lövström på Barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenberg som är kommunens beställare av städning. Men han ska träffa ISS för att diskutera utvärderingen nästa vecka.