Många röster hörs om individuella löner. Var står du?
– Det är en svår fråga. Individuella löner genomfördes från början utifrån ett rättvisepatos. Man skulle koppla lönerna med utbildning och ordentliga kriterier. Man skulle ha samtal på arbetsplatserna för att komma överens om kriterierna som skulle förhandlas lokalt. Om det hade fungerat hade man fått en dialog på arbetsplatserna, som anställd hade man fått inflytande. På vissa håll vet jag att det faktiskt har fungerat. Men jag vet att man är väldigt kritiskt till individuella löner. Ofta tycker man att man inte har inflytande, att lönerna sätts godtyckligt och man struntar i kriterierna. En vanlig uppfattning är att lönesystemet behöver ses över. Jag tror att man behöver ha en ordentlig diskussion. Det är svårt att säga vad det skulle kunna leda till. Jag är inte beredd att gå tillbaka till löneklasser, det måste finnas någon typ av kriterier som gör att du får lön utifrån utbildning och prestation. Kanske får vi göra om vårt lönesystem, jag kan inte säga vad det kan vara. Man måste hitta ett rättvist system.

Ska det vara små eller stora löneskillnader i Kommunal?
– Jag tycker att man ska ha små löneskillnader, utbildning och erfarenhet ska löna sig. Man ska akta sig för att ha för stor lönespridning överhuvudtaget.

Flera kommunalare hoppas på 6-timmarsdagen. Vad tycker du? När blir den verklighet?
– Först ska vi jobba för heltid och dräglig arbetsmiljö så att man orkar jobba till 65. Vi behöver så många arbetande timmar det bara går i det här landet, det handlar om att vi ska få in skatter till kommunalarnas verksamhet. Därför kan 6-timmarsdagen vänta.

Är det OK med vinster i offentligt finansierad verksamhet?
– Jag tycker att vinsterna ska gå tillbaka till verksamheten, de ska inte gå ner i riskkapitalistbolags fickor.

Är det OK att riskkapitalbolag tar över skola, vård och omsorg?
– Jag är kritisk till privatiseringarna i Stockholm. Vi behöver göra en analys av hur medlemmarna drabbas, tystnaden på arbetsplatserna är livsfarlig. Medlemmarna vågar inte ta på sig fackliga uppdrag. Privatiseringarna är en jättefarlig väg, det är att kratta manegen för ett helt nytt samhälle, bort från den svenska välfärdsmodellen som arbetarrörelsen byggt upp under lång tid. Hur drabbar det medlemmarna som medborgare? Här behövs en bred debatt i Kommunalarbetareförbundet.

Kan privata arbetsgivare sköta det mesta av vård, skola och omsorg? Kan allt säljas ut?
– Jag är i grunden för en stark offentlig sektor. Om det är något som kan få igång mig otroligt mycket så är det just diskussionen om den svenska välfärdsmodellen och att vi ska försvara den. Det är OK med privat verksamhet som ett komplement.

I Rinkeby i Stockholm finns ingen kommunal hemtjänst och i Täby inga kommunala förskolor. Ska det vara så?
– Det är fullkomligt vansinnigt, det har vi tidigare sagt att det privata ska vara ett komplement, men i dag har det fått ta över.

Hur ser du på facklig-politisk samverkan? Ska Kommunal samarbeta med V och Mp också?
– I grunden tycker jag att Kommunal ska finnas med där man kan påverka. Men man ska skilja på samverkan och samarbete. Samverkan har vi med Socialdemokraterna för att vi har samma samhällssyn. Samarbete kan vara en dialog med Vänstern och Miljöpartiet. Till exempel om varför vi driver heltid och om partsförhållanden. Samverkan går inte att ha med Vänstern och Miljöparitet, det är andra ideologier. Vår ideologi sammanfaller med socialdemokratins, samverkan är ett kitt som vi byggt upp sedan fackföreningen startade för att vi ska ha ett politiskt verktyg.

Kommer du att kritisera en rödgrön regering om det behövs?
– Absolut, om det kommer saker ur den regeringen som inte är till gagn för medlemmarna. Jag har ju varit fackligt aktiv sedan jag var tjugo år, i paritet får jag höra att jag är kommunalare, i Kommunal är jag för mycket partiet. Det är något jag får leva med. Det är andra gången jag sitter i riksdagen. Förra gången jag var jag emot avregleringen av elmarknaden och det stod jag för. Det var ju LO som drev det. Men jag var väldigt övertygad. Men jag är inte prestigebunden, om jag har en uppfattning och det är någon som övertygar mig om något annat så har jag inte svårt att ändra mig. Det finns ingen risk för att jag skulle känna mig bakbunden. Tvärtom vet jag vilka trådar som jag ska dra i.

Skulle du som ordförande tacka ja till en plats i S ledning?
– Min grundinställning är att vi ska finnas med där besluten tas. Men det är något som jag skulle få diskutera med Kommunals ledning. Jag tycker att kommunalarna ska vara politiskt engagerade i kommunerna.

Är det något i Kommunal som du vill ändra? Nämn tre saker du vill förändra!
1.
– Vi måste stärka Kommunal så att det blir en organisation där man känner att man kan påverka, där man har inflytande och ens röst blir hörd. Det ska finnas en öppenhet så att man känner att man kan säga sin mening, klimatet ska vara sådant att man kan föra fram sin åsikt även om inte alla är eniga. Man ska låta tusen blommor blomma.
2. – Jag vill återskapa grundtanken med Mönsterarbetsplatserna som var ett samverkansprojekt med Socialdemokraterna, jag vill att de offentliga arbetsgivarna ska bli bättre.
3. – Jag tycker att vi mer strategiskt måste lägga upp hur vi gör för att Kommunal ska synas. Medborgare i det här landet ska förstå vilka värdefulla insatser Kommunals medlemmar gör och fackföreningsrörelsen ska synliggöras.

Hur ser du på omorganisationen av Kommunal, där bland annat avdelningar läggs ihop för att bli färre?
– Jag vet att det utifrån en demokratiaspekt finns en bred kritik mot att avdelningarna ska bli färre. Det får inte bli så att det leder till minskat inflytande för de förtroendevalda. Men det går inte att riva upp det nya, i stället får man vara noga med processen, lyssna och ta till sig vad som sägs.

Hur många uppdrag kan/ska man ha som ordförande? Hur gör du med dina nuvarande uppdrag?
– Jag står på listorna i höst också. Om jag blir Kommunals ordförande kommer jag inte att sitta i riksdagen. Jag ser inget hinder att sitta i fullmäktige. Men man ska hinna med, jag kanske får ta en funderare på det. Till ordförandeposten är det vissa uppdrag som är kopplade, men det finns många fler kompetenta personer. Man ska vara försiktig med att ta på sig för många uppdrag, det tar tid att läsa in sig.

ID: Christina Zedell

Ålder: 49.
Familj: Särbo, dotter 25 år, barnbarn Stella, mamma, bror och min bästa väninna med familj.
Bor: Tullinge, söder om Stockholm.
Bostad: Bostads­rätts­trea, Tullinge.
Utbildning: Två­årig vårdlinje, engelska, matte, historia och samhällskunskap på Komvux.
Yrkesverksam som: Undersköterska i tio år.
Aktiv inom Kommunal sedan: 1982.
Andra yrken och fackliga uppdrag: Ombudsman på Kommunals Stockholms­av­del­ning, ombudsman på förbunds­kontoret.
Andra uppdrag: Riks­dagsledamot (S) och suppleant i Finansutskottet och Kons­ti­tu­tions­utskottet. Kom­mun­­politiker i Botkyrka. Styr­elseleda­mot i AB Botkyrka­bygg­en och Fastighetsbolaget Alfågeln.

Tre styrkor och tre svagheter:
+ Social kompetens.
+ Har lätt att entusiasmera andra.
+ Rak och ärlig.
- Kan vara alltför resultatinriktad.
- För otålig.
- Svårt att komma ihåg namn.