– Vi måste investera i välfärden. Så ser en riktig jobbpolitik ut, sade Sahlin inför cirka 300 socialdemokratiska kommun- och landstingspolitiker.

Av Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesman Thomas Östros fick kommunpolitikerna dessutom löfte om att S, V och MP under mandatperioden har som ambition att värdesäkra statsbidragen. Det skulle innebära ungefär ytterligare 1,5 miljard kronor i statsbidrag årligen. Det här har Sveriges Kommuner och Landsting länge krävt.

När Socialdemokraterna samlade en stor del av sina lokala företrädare, handlade förstås mycket om att bedriva intern valrörelse. Det raljerades friskt med den borgerliga regeringens politik. Budskapen från den nyss presenterade röd-gröna budgetmotionen återupprepades. S gör allt för att tvätta bort stämpeln från förra valet som ett parti utan jobbpolitik, som blev slutomdömet då. Reinfeldt (M) pratade mer om jobb än dåvarande S-ledaren Göran Persson i valrörelsen 2006, ansågs det.

Nu hävdar Socialdemokraterna att 25 000 kommunala jobb försvunnit bara i år. Uppemot 15 000 av dem ska alltså återskapas omgående med den röd-gröna politiken.
Finansminister Anders Borg (M) vill ju dra tillbaka 12 miljarder kronor av de pengar kommuner och landsting får i år, det tillfälliga stödet som den borgerliga regeringen kom med i höstas. S, V och MP vill att kommunsektorn får behålla 7 miljarder av de pengarna nästa år för att få resterande 5 miljarder 2012.

Ökade skatteintäkter för kommunerna, var en av Östros förklaringar till att jobben ska bli fler trots mindre statsbidrag än i år.
– Det handlar om att säkra de jobb som finns, säger han.
Men många av de jobben kommer i så fall vara i form av statligt finansierade program, som förslagen om utbildningsbidrag för en generationsväxling i äldreomsorgen och så kallade traineeprogram. Det rör sig alltså inte enbart om ”riktiga” jobb.

Heléne Fritzon, oppositionsråd i Kristianstad, vänder sig mot diskussionen om åtgärder kontra ”riktiga” jobb.
– Till exempel 2005 när vi hade plusjobb så rekryterade vi många av plusjobbarna till en anställning i kommunen, säger hon.
Hon bedömer att med den rödgröna politiken kommer Kristianstad kunna återskapa 200 av de 300 jobb som försvunnit i år.
Lars-Göran Bromander från Håbo var nöjd med Östros och Sahlins besked.
– Vi kommer slippa ytterligare nedskärningar, säger han.
Men räcker det med de här 7 miljarder kronorna för att skapa nya jobb?
– Det måste bli nya jobb.

Thomas Östros fick på en pressträff frågor om hur han ser på Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag om arbetstidsförkortning. Men detta viftade han mer eller mindre bort.
– Jag är inte emot visioner. Det har vi även på våra socialdemokratiska partikongresser. Men det viktiga nu är att få fler i arbete, sade han.