Nu finns en principöverenskommelse om ett nytt omställningsavtal. Men den ersättning som arbetslösa kunnat få via försäkringen AGF-KL försvinner helt från och med 2012. Och det var ett krav från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, för att gå med på något nytt avtal över huvud taget.
Arbetsgivarna anser att det nu blir billigare för kommuner och landsting att hantera arbetslöshet och uppsägningar.
– Vi bedömer det som att kostnaderna minskar på sikt, säger Agneta Jöhnk, chef vid SKL:s arbetsgivarpolitiska avdelning.

Kan man säga att det är de som riskerar att bli arbetslösa i framtiden som betalar löneökningarna i årets avtal?
– Jag vet inte om man kan säga så. Omställningsavtalet innehåller ju en äldrelösning, som är en form av trygghet för dessa personer.

Det hon talar om är att det nya omställningsavtalet bland annat ska göra det möjligt för anställda äldre än 61 år som blir uppsagda att få 60 procent av tidigare lön fram till 65 år.
Enligt Kommunal krävde arbetsgivarna att AGF-KL skulle upphöra om ett nytt omställningsavtal skulle tecknas.
– För att vi skulle få löneökningarna krävde arbetsgivarna att omställningsavtalet skulle med, säger Håkan Pettersson, Kommunals andre vice ordförande.
Han hävdar att det är omöjligt att värdera vad det gamla avtalet kostar arbetsgivarna och att det nya avtalet kommer att kosta mer.
– Arbetsgivarna har behov att visa upp lägre kostnadsökningar för kamraterna i Svenskt Näringsliv, säger Håkan Pettersson.

2009 fick 829 personer så kallat periodiskt stöd via AGF-KL, enligt KPA som är de som administrerar försäkringen. Merparten var över 65 år (ersättningen betalas ut även efter pensionsålder). 206 stycken fick engångsersättning enligt AGF-KL, det gäller yngre personer som sagts upp. (Antalet personer gäller oavsett facklig tillhörighet.)
I pengar rörde det sig totalt om 29 miljoner kronor respektive 12,3 miljoner kronor. Enligt Staffan Ekebrandt vid KPA har det varit ungefär lika stort antal personer varje år som får ersättningen. Vissa kommuner anlitar i stället SPP, och räknar man in ersättningen därifrån blir det ytterligare ett par hundra personer som varje år får ersättning via AGF-KL.

Att en principöverenskommelse har träffats innebär att Kommunal och SKL ska fortsätta att förhandla om villkoren för de som sägs upp på grund av arbetsbrist.
Hittills har uppsägningstiden varit ett år för den som är över 40 år och har jobbat tio år eller har jobbat 15 år oavsett ålder.
Nu kommer uppsägningstiden vara max sex månader. Avtalet ger dock den som är 58 år eller äldre en uppsägningstid på ett år.

Med omställningsavtalet kommer den som arbetat minst 40 procent i ett år som tillsvidare anställd och blir uppsagd på grund av arbetsbrist att få hjälp till nytt jobb.
– Det kommer att ge hjälp till nytt jobb utifrån vad individen behöver. Det är inte så att alla ska ha lika mycket, det ska vara utifrån förutsättningarna som är olika, säger Lars Fischer, ombudsman på Kommunal.
Exakt hur den hjälpen kommer att se ut är inte klart.

Omställningsavtal

I dag har statligt anställda och många privatanställda omställningsavtal. Det ger uppsagda coachstöd att hitta nytt jobb och ett ekonomiskt stöd.

Nu har Kommunal träffat en principöverenskommelse om ett nytt omställningsavtal med SKL och Pacta:

- Uppsägningstiden för alla som är yngre än 58 år blir max sex månader. Dagens uppsägningstid på ett år upphör att gälla.

- Målet är att ge stöd till nytt jobb ska redan under uppsägningstiden.

- Hur stödet till nytt jobb ska se ut bestäms av parterna i en trygghetsfond.

- Möjlighet till nytt stöd ska finnas inom 12 månader efter att anställningen upphör.

- Om stöd till nytt jobb inte kan ges under uppsägningstiden och a-kassan anser att man inte får delta i stödåtgärder, kan man få extra uppsägningslön i högst två månader.

- Ekonomiskt stöd utöver a-kassan.

- Anställda som fyllt 61 år när de bli uppsagda som inte har hittat nytt jobb när a-kasseperioden är slut och som då väljer att inte stå till arbetsmarknadens förfogande kan få 60 procent av tidigare lön fram till 65 år.

- Det aktiva omställningsstödet för anställda i kommuner och landsting ska finansieras med 0,1 procent på lönesumman. Det ekonomiska omställningsstödet ska arbetsgivarna ta kostnaderna för när de uppstår. Pacta-företagen betalar 0,3 procent på lönesumman

- Avtalet ska vara klart 31 oktober 2010, och börja gälla 1 januari 2012 . Då avvecklas AGF-KL.